Čarodejníctvo

Čarodejníctvo
Zdravíme našich návštevníkov na výstave o turistike čarodejníc! Tu sa môžete zoznámiť s turizmom mesta Szarvas a my vás zavedieme do sveta čarodejníc! Na výstave, hneď vedľa vchodu, sa nachádza digitálne posúvateľná brožúra, v ktorej môžete vidieť zaujímavú zbierku pamiatok a zaujímavostí mesta Szarvas. Nad pultom môžete na dvoch televízoroch vidieť päť reklamných filmov o Szarvasi a jednu o turistike čarodejníc.

Nad pultom môžete na dvoch televízoroch vidieť päť reklamných filmov o Szarvasi a jednu o turistike čarodejníc.

V miestnosti sú tiež dve okuliare VR. Na jedných si môžete pozrieť krátky animovaný film o viere v čarodejnice. Pomocou druhých okuliarov môžete podniknúť virtuálnu prechádzku po Szarvasi.

V 16. Až 18. storočí maďarská ľudová viera pripisovala čarodejniciam všetky druhy zločinov. V tom čase sa verilo, že všetky zlé veci sú prácou čarodejníc. Ľudová viera však spája nielen skazenosť, ale aj odstránenie skazenosti a dokonca aj uzdravenie s postavou čarodejnice. 

Pomocou interaktívnej hry oproti vchodu si môžu návštevníci vyskúšať aj účinky kliadieb a uzdravenia. 

Podľa Samuela Tessedika, pastora zo Szarvasu, povery boli významnou prekážkou šírenia vedeckého pokroku v 18. storočí. Veril, že povery ničia nielen zdravie obyvateľov dediny, ale tiež bránia rozvoju dobrého poľnohospodárstva. 

Napriek úsiliu v 19. storočí sa väčšina obyvateľstva stále dostávala do problémov s domácimi liekmi, bylinkami alebo navštevovali kučery. Sotva využili odborné znalosti vyškolených lekárov a efektívnosť liečivých bylín. V tom čase nebolo možné ľudovú medicínu oddeliť od ľudového náboženstva a systému viery.  Z tohto dôvodu, Maďari považujú ľudových liečiteľov za čarodejnice s dvojitou t.j. deštruktívne odpudzujúcou, nadľudskou silou.